top of page

ביום שעזבתי את הבית מצאתי את האהבה שלי


מזמינה אותך לכבוד ט"ו באב ל-

יומן האישי שלי שנכתב לפני מספר שנים, בהמשכים ללא עריכה.

ככה מתוך הקרביים של עצמי מה שזכרתי לתעד.

ביום ההוא שעזבתי את הבית שם התחלתי להתאהב באמת.