top of page

החיטה הזו של שבועות, וינסנט ואן גוך ואני.

נשמע כמו התחלה של בדיחה,

"גלריית השדה שלי" - כך אני קוראת לסטודיו של הטבע המחובר לחצר הבית שלי בכוכב מיכאל.

בכל בוקר מזה עשרות שנים אני צועדת בגלריית השדה שלי.

מצלמת, מקבלת רעיונות לכתיבת פוסטים, השראה לשילוב האבנים בעגילים שלי, עושה חזרות להופעות שלי,

מדברת עם חברות שלי וגם לעיתים צועדת עם חברות טובות.