top of page

יש גם אהבה מאוחרת אמרו זאת לפניי.

עודכן: 22 ביולי 2021

סיפרתי את הסיפור הזה הרבה מאד פעמים.

ואני ממשיכה לספר אותו עד היום כשבאות אלי קבוצות נשים או במפגשי נשים כשאני אחראית על התוכן.

סיפור ישן/חדש הוא אכן התרחש לפני כ-23 שנים והוא מתחדש אצלי בלב מדי יום.

מה זאת אהבה?

כתב את המילים אהוד מנור והלחין מתי כספי.

איך שאני אומרת את השורה הזו מתנגנת לי ריקי גל יחד עם מתי כספי והניגון שלהם ישאר בי לאורך היום.