top of page

עגילים ששיבצתי הבוקר בהשראת שדות הכרוב והסלק.


 

היום בגלריית השדה שלי חתכתי ימינה לכיוון השדות הירוקים.

כרוב בירוק וכרוב בסגול & סלק הביאותני עד הלום.

שלושה דגמים בהשראת הירוקים וקצת סגול.

בטיפול 10,000 "לין" שהיא קיצוררר של עליזה שואלת אם אין לי את אותה השרשרת בירוק... אבל לא ירוק ירוק היא רוצה ירוק צברדע ( ככה היא אומרת עם ב רפויה יענו לא דגושה)

ואני שכבר נמצאת בשלב מיצוי המכירה שמתקדמת אחורה... ואני מאבדת את כוחות הסבלנות שלי אומרת לה: שאני לא ממש אוהבת ירוק מה שזה "שקר לבן" סוג של נאלצת לשקר רק בשביל לסיים את העינוי...

אני מאד אוהבת ירוק ויש לי עוד מלא גוני ירוק באבנים שלי רק שתדעו.

ירוק צבע של חיות.