top of page

על השמנה והרזיה ממבט אישי.

אפשר לחלק את עולם ההשמנה לכיתות.

1.הכיתה של רוצות אבל לא ממש

2.הכיתה של רוצות עושות הבינו את החומר הנלמד, וחוזרות להתניות של פעם.

3. הכיתה של מרזות/מצליחות/שומרות כמה שנים ואז חושבות שעבר להן וזהו ישארו ככה רזות.

4. הכיתה של המיסיונריות שמנסות לגייס את כל עולם ההשמנה לעשות מה שהן עושות.

5.הכיתה של אלה שרזו ולא מגלות כלום, חס ושלום ידעו משהו עליהן...

ושכל העולם יחשבו שהן רזות בכיף שלהן ובעצם אף פעם לא היו שמנות, סתם היתה לעולם טעות אופטית.

6. הכיתה של אלה שרזו ובמקביל מתחילות לגעת, לטפל בחיים שלהן מסביב ושם השינוי קורה בעצמו...