top of page

שאני אתחתן בכדי ללבוש שמלת כלה???

מי שעשתה את זה פעם אחת כדת וכדין ובפעם השניה כמו שמתאים לה,

כבר לא מתרגשת ממה יגידו ואיך זה יתפרש.


וזה הסיפור:

בכל שנה מאירה הצלמת שלי ואני עוקבות אחר מטעי השקדים בסמוך למושב ומחכות לפריחה הגדולה.

המטע אמור לפרוח יחד עם השקדיות בצידי הדרך בט"ו בשבט, בשנים האחרונות הבנתי שיש קצת זיופים בזמנים ואנחנו באמת תפסנו את המטע הזה ברב הדרו בסוף מרץ 2018.